Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             
Innehållsförteckning
Gör ditt val och klicka på gula pilen. (Make your choice and click at the yellow arrow)
Ånglok (steam engines) Ånglok (steam engines) (2007-10-04) 
Ellok (electric locomotives) Ellok (electric locomotives) (2007-10-04) 
Diesellok & Lokomotorer (diesel locomotives) Diesellok & Lokomotorer (diesel locomotives) (2007-10-04) 
Motorvagn & släp Motorvagn & släp (rail car) (2007-10-04) 
Person- post- och resgodsvagnar Person- post- och resgodsvagnar
(passenger coach, mail & luggage vans) (2007-10-04) 
Restaurangvagn (Dining car) Restaurangvagn (Dining car) (2007-10-04) 
Sovvagn (sleeper) Sovvagn (sleeper) (2007-10-04) 
Hjälp- och servicevagn (emergency waggon) Hjälp- och servicevagn (emergency waggon) (2008-04-17) 
Diverse rullande (miscellaneous rolling stock) Diverse rullande (miscellaneous rolling stock) (2007-10-04) 
Kilometerstatistik 1977-2001  Kilometerstatistik 1977-2001 (2007-10-04) 

Logo OKBv rullande materiel

OKBv ånglok

OKB H 24 (Tid litt SJ Oka 1509 – SJ A3 1509)
Lokstationen i Sundsvall 1977-05-16. H 24:an på väg ut på sin första provkörning inför höstens stora jubileumsresa på Ostkustbanan.
Lokstationen i Sundsvall 1977-05-16. H 24:an på väg ut på sin första provkörning inför höstens stora jubileumsresa på Ostkustbanan. Foto: Rolf Sten

Ingår i ”Bevarandeplan för järnvägsfordon”
Ägare OKBv  (1978)
Tillverkat av Motala Verkstad 1928
Dragkraft 7,5 Mp
Tjänstevikt 97,5 ton
Adhesionsvikt 40,5 ton
Löb 17,7 m
Sth 90 km/tim
Loket har renoverats under senare år och deltog i ”Järnvägen 150 år” 2006.
Används som driftlok
Storlien 1985-06-19. H 24 klar att dra hem tomtåget till Sundsvall efter att har kört chartertåget "Baltic steam safari" Sundsvall - Storlien.
Storlien 1985-06-19. H 24 klar att dra hem tomtåget till Sundsvall efter att har kört chartertåget "Baltic steam safari" Sundsvall - Storlien. Foto: Rolf Sten

SJ B 1287
Lokstallet i Svartvik 1991-07-05. B 1287 görs i ordning i för sin premiärresa i OKBv tjänst, resan till Fallens dag.
Lokstallet i Svartvik 1991-07-05. B 1287 görs i ordning i för sin premiärresa i OKBv tjänst, resan till Fallens dag. Foto: Rolf Sten

Ägare OKBv (1991)
Tillverkat av Nydqvist & Holm 1916
Dragkraft 9,6 Mp
Tjänstevikt 116,8 ton
Adhesionsvikt 47,7 ton
Löb 19,5 m
Sth 90 km/tim
Används som driftlok
Långsele 1994-09-17. Firandet av Härnösand - Sollefteå Järnväg 100 år ska till att börja. B 1287 svarar för dragkraften.
Långsele 1994-09-17. Firandet av Härnösand - Sollefteå Järnväg 100 år ska till att börja. B 1287 svarar för dragkraften. Foto: Rolf Sten

B4 nr 1513 (Tid litt UGJ Bb nr 32 – SJ OKb nr 1511 – SWB B nr 93)
Ljusdal 1987-07-16. B4 1513 passerar Ljusdal på väg till Gävle och Sveriges Järnvägsmuseum för att senare visa upp sig på höstens museidag.
Ljusdal 1987-07-16. B4 1513 passerar Ljusdal på väg till Gävle och Sveriges Järnvägsmuseum för att senare visa upp sig på höstens museidag. Foto: Rolf Sten

Ingår i ”Bevarandeplan för järnvägsfordon”
Ägare Sveriges Järnvägsmuseum, deponerat hos OKBv 1986.
Detta är det enda kvarvarande loket i Sverige av fyrcylindrig typ med enkel expansion.
Loket återlämnades till Sveriges Järnvägsmuseum 2012.

Tillverkat av Nydqvist & Holm 1926
Dragkraft 9,0 Mp
Tjänstevikt 107 ton
Adhesionsvikt 48 ton
Löb 17,9 m
Sth 90 km/tim
Loket avställt

Linjen mellan Selånger och Klökan 1994-07-10. B4 1513 med tomtåg på väg mot Långsele inför helgens Fallens Dag.
Linjen mellan Selånger och Klökan 1994-07-10. B4 1513 med tomtåg på väg mot Långsele inför helgens Fallens Dag. Foto: Rolf Sten


OKB E nr 6  (Tid litt SJ E nr 1330)
Ingår i ”Bevarandeplan för järnvägsfordon”
Ägare OKBv 1991 (andelsägt)
Tillverkat av Vagn & Maskinfabriken 1917 Tillverkningsnummer 239
Genomgår långsiktig revision
Dragkraft 9,0 Mp
Tjänstevikt 83,6 ton
Adhesionsvikt 50 ton
Löb 16,7 m
Sth 65 km/tim
Driftlok

OKB E 6 i Gävle Södra 1 november 1926Bilden visar OKB E 6 som den 1 november 1926 står berett att avgå med invigningståget på delsträckan Gävle - Söderhamn. Bilden är tagen i Gävle.
När OKB förstatligades 1933 återkom loket till SJ där det fick tillbaka sitt gamla nummer E 1330. När ångloksdriften upphörde vid SJ på 1960-talet placerades loket i den så kallade beredskapsreserven. Det plastades in och ställdes i "torrluft" i något av de lokhus som fanns utplacerade i Sverige. När ångloksreserven slopades i slutet av 1980-talet begärde OKBv att få överta just detta lok. Alternativet var skrotning. Foto: Nybergska samlingen, Sveriges Järnvägsmuseum.

 

 


Backa till sidans början. Back to page top

Uppdaterad:  2015-03-14              -  Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY. E-post: okbv@okbv.se