Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             

OKBv KONTAKTPERSONER
 

 STYRELSEN

 Namn

Telefon/epost

Ordförande

Magnus Eriksson

060-12 48 39, 070-634 39 24 ordforande@okbv.se
Vice ordförande

Rolf Bergman

070-3317745 rolf.bergman@eka.com
Kassör Mats Holmgren 070-229 57 29 mats.h.holmgren@spray.se
Ledamot

Fredrik Jonsson

070-5892073 mailto:fredde.jonsson@telia.com
Ledamot

Bengt Sundin

070-609 14 42 tostaberg@gmail.com
Ledamot

Berndt Olsson

060-15 67 95
Suppleant Rune Lindgren 060-10 09 75 rune@norrlandsreklam.se
Suppleant Martin Wisten 060-319 41 martinwisten@hotmail.se
 Ansvarsområden    
Chef Trafikavdelningen Fredrik Jonsson okbv@telia.com
Biträdande trafikchef    
Chef Bana

Bengt Sundin

060-914 74, 070-609 14 42
Chef Maskinavdelningen

Bengt Sundin

060-914 74, 070-609 14 42
Chef Fastighet Rolf Bergman 060-56 28 09 rolf.bergman@eka.com
Ansvarig vagnar Vakant  
 Medlemsregister    
Adressändringar mm   okbv@okbv.se
 Revisorer    
 

Sten Gjessing
Stig Nyberg

Bo Sandström (suppleant)Bengt Svalstedt (suppl.)

 
Valberedning    
 

Vakant

Vakant

 

Uppdaterad:  2018-12-18  -  Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY. E-post: okbv@okbv.se