Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2021 är 200 kronor och i den ingår bland annat minst två nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor

Avgiften betalas till
Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!

Skenbladet nummer 1 2020 lämnades, tillsammans med inbetalningskort för 2020 års medlemsavgift, till PostNord 7 april.

Föreningsstämman som var pla-nerad att hållas 26 april kommer att hållas vid ett senare datum.

Såsom tidigare aviserats i Skenbladet nr 1 2020 angående OKBv’s föreningsstämma avseende verksamhetsåret 2019 fanns det en risk att stämman inte skulle kunna hållas som planerat söndag 26 april.

Styrelsen beslutade vid möte 22 april 2020 att senarelägga Föreningsstämman och att den skall hållas så snart omständigheterna medger, med hänsyn tagen till att kallelse i enlighet med stadgarna skickas ut senast 14 dagar i förväg.

Uppdaterad:  2021-01-08              -  Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY. E-post: okbv@okbv.se