Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2023 är 200 kronor och i den ingår bland annat två nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor

Avgiften betalas till
Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!

Skenbladet nummer 1 2023 postades, tillsammans med inbetalningskort för 2023 års medlemsavgift, 3 april.

Det är i nuläget osäkert om det blir någon dressintrampning i Svartvik i sommar. I samband med ombyggnationen av 562:an så har det grävts en grop nära spåret för att koppla samman ledningar för vägavvattningen och det är i nuläget osäkert när det är klart. Osäkerheten beror på att saknade delar dröjer. Uppdatering av denna text görs när vi har ny information.

Uppdaterad: 2023-06-28               Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY okbv@okbv.se