Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             
På samma sätt som föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2019
sköts upp, så skjuts föreningsstämman avseende verksamhetsåret 2020
upp på obestämd tid, enligt styrelsebeslut 2 juni 2021.

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2021 är 200 kronor och i den ingår bland annat två nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor

Avgiften betalas till
Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!

Skenbladet nummer 1 2020 lämnades, tillsammans med inbetalningskort för 2020 års medlemsavgift, till PostNord 7 april.

Uppdaterad:  2021-06-16              -  Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY. E-post: okbv@okbv.se