Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2022 är 200 kronor och i den ingår bland annat två nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor

Avgiften betalas till
Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!

Skenbladet nummer 1 2022 lämnades, tillsammans med inbetalningskort för 2022 års medlemsavgift, till PostNord 22 mars.

Uppdaterad: 2022-08-23               Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY okbv@okbv.se