Hem Om OKBv Kontakta Aktuellt Arkiv Skenbladet  
             

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2019 är 175 kronor och i den ingår bland annat minst två nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor

Avgiften betalas till
Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!

Skenbladet nummer 3 2018 lämnades, tillsammans med inbetalningskort för 2019 års medlemsavgift, till postnord 14 december.

Flitens lampor lyser
Text & Foto: Christopher Lindgren

För några veckor sedan installerades plattformsbelysning. Se dess varma ljus på SB:s omslagsbild.
En handske är monterad i plattformstaket. Till denna är en förlängningssladd kopplad. Höljet till strömbrytarvredet där man slår på belysningen är sprucket och kommer att bytas.
I nuläget är det kopplat 230V till belysningen. Originallamporna sitter kvar i armaturerna och lyser för första gången på 40 år! Fantastiskt att de var hela!
Observera att förlängningssladden som är kopplad i uttaget i lokstallet måste dras ur när det inte jobbas med vagnen, tills systemet är konverterat till 12V.
När strömbrytaren är bytt föreslås att lamporna byts till 12 volt. En transformator kan sedan anslutas direkt till förlängningssladden som går in i lokstallet.
Mats och Magnus har även stagat upp plattformstaket med stöttor och en balk. Detta blev bra och
plattformstaket är nu säkrat inför vintern. I övrigt jobbades det med takbågsändar.
Dessa skall monteras till hela bågar med vagnsbredden och monteras på vardera sida om de intakta stålbågarna.
De 16 träbågarna kommer sedan att bli fäste för det trätak som skall läggas på innan den yttre takbeklädnaden skall läggas på.
På undersidan kommer vita skivor att monteras.

Uppdaterad:  2018-12-18              -  Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY. E-post: okbv@okbv.se