Hem Om OKBv Kontakta Inaktuellt Arkiv Skenbladet  
             

Stöd verksamheten
Välkommen som medlem!

Medlemsavgiften för 2024 är 200 kronor och i den ingår bland annat två nummer av föreningstidningen "Skenbladet".
Familjemedlem 25 kronor

Avgiften betalas till
Bankgiro 5872-950
0
Glöm ej att ange namn och adress!

På grund av rådande omständigheter med Skenblads-produktionen har inget nummer givits ut hittills under 2024, men vi hoppas hitta en ny produktions-lösning så vi kan komma ut med ett nummer i höst. Kallelse till föreningsstämman med tillhörande handlingar skickades ut i god tid innan stämman som hölls 13 april.

Uppdaterad: 2024-07-06               Sällskapet Ostkustbanans vänner, OKBv, Svartviksvägen 22, 862 33 KVISSLEBY okbv@okbv.se