Skenbladet logotype

OKBv hjälpvagn

Hjälpvagnen under ombyggnad

 Av Christopher Lindgren

 

OKBv hjälpvagn i Falun
Hjälpvagnen fotograferad på vändskivan hos mfGDJ 27 maj 2007 i samband med OKBv's besök. Foto: Mats Holmgren.

 OKBv:s service och hjälpvagn byggdes ursprungligen av AB Svenska Maskinverken i Södertälje år 1935 som post och resgodsvagn DFo6 3096. Elva vagnar Hjälpvagnen fotograferad i Viskanav denna typ byggdes mellan 1933 och 1937. Vagnarna byggdes med öppna plattformar samt två skjutdörrar, två postlastningsdörrar och en personalingång på varje långsida. Vagnen fick också en lanternin mitt på taket (En upphöjd takdel med sidofönster) för bättre ljusinsläpp och ventilation.
Hjälpvagnen fotograferad i Viskan 2005-09-01. Foto: Mats Holmgren

I slutet av 50-talet påbörjades en större ombyggnad av DFo6 vagnarna. Bland annat sattes den ena postlastningsdörren, samt personalingången på vagnens långsidor igen. Alla vagnar utom en fick också dom öppna plattformarna inbyggda. Det nya litterat efter ombyggnaden blev DFo25b.
    Tio vagnar byggdes senare om till hjälp- och verkstadsvagnar littera Qgh. Några av dessa används fortfarande som hjälpvagnar. Bland annat ägs systervagnen till OKBv:s vagn av MTAB (3097). Denna är placerad i Kiruna.

DFo6 3096 slopades 1972 som post- och resgodsvagn och byggdes därefter om till hjälpvagn Qgh 986 0027. Den var placerad som hjälpvagn i Ånge och Sundsvall innan den kom i OKBv:s ägo år 2000.
   Mer information om DFo6 vagnarna finns i den utmärkta boken ”Personvagnar av 1930-talsmodell”, utgiven av Stockholms Modelljärnvägsklubb. I den finns också bilder på vagnen i originalutförande samt ritningar.
Den stolta konstruktören Bengt Sundin poserar vid oljefatsstativet
Den stolta konstruktören Bengt Sundin poserar vid oljefatsstativet. Foto: Christopher Lindgren.

För att möta dagens krav på miljö och säkerhet, samt målet att vid behov kunna vara självförsörjande utan att vara beroende av andra tågoperatörers hygienutrymmen och elektricitet mm under OKBv:s utfärder, håller vagnen successivt på att byggas om invändigt. Vagnen har bland annat försetts med elverk, dusch och vattentankar. Den har också återfått sin SJ-röda originalkulör utvändigt, så att den passar in i OKBv:s historiska tåg.

Bengt Sundin och Berndt Olsson har under vintern installerat en oljebar i en av vagnens avdelningar. Bland annat har ett stabilt stativ för oljefat byggts. Detta rymmer ett fat för överhettningsolja samt ett dieselfat/tanken till elverket. Samtliga fat och behållare har blivit tydligt märkta. Den nya oljebaren skall minska det oljespill och kladd som orsakades av de tidigare uppställda oljefaten och pumparna.

I anslutning till oljebaren har det också installerats ett rostfritt handfat, så att lokpersonalen slipper springa till vagnens personalavdelning för att tvätta sig. Av rent hygieniska skäl slipper man nu också oljiga händer i pentryt!
Behållare för maskinolja.
Behållare för maskinolja. Foto: Christopher Lindgren.
 

Nästa steg är att installera ett slutet toalettsystem till tågpersonalen. OKBv har tidigare varit beroende av externa toaletter när tåget stått uppställt på stationerna. En redan införskaffad toalettstol med kvarn ska monteras i det befintliga toalettutrymmet. Denna kommer via ett pumpsystem kopplas till en sluten tank. Tanken kan efter resans slut tömmas med hjälp av en slambil. Bengt Sundin kommer personligen provköra och inviga det nya toalettsystemet!

När ombyggnationerna är genomförda kommer OKBv vid behov kunna vara självförsörjande av el, dusch, tvättmöjligheter och toalett och inte vara beroende av ett upplåst stationshus vid eventuella övernattningar på ett stationsområde.

Status för DFo6 vagnarna år 2004.
2921      Hjälpvagn i ????
2922      Skrotad i Nykroppa
2923      Hos Värmlandståg
2924      Hos Järnvägsmuseum
3096      Hos OKBv
3097      Hjälpvagn i Kiruna
3098      Hjälpvagn i Gävle
3181      Hos Järnvägsmuseet
3182      Hos Järnvägsmuseet
3183      Hjälpvagn i Hallsberg
3184      Hjälpvagn i Norrköping

Källor:
Personvagnar av 1930-talsmodell”. Hans Helmstein, Svante Runberger. (2004)

Retur till Skenbladet innehållsförteckning


okbv_hjalpvagn.html senast uppdaterad 2015-01-18 av Rolf Sten