Stockholm - Göteborg 5 timmar
  
Den här artikeln var införd i tidningen signalen 1948. Då med anledning av att de nya så kallade snabbtågen skulle sättas i drift. Restiden skulle reduceras till 5 timmar. Idag, 50 år senare rullar den andra genrationen av snabbtåg, X 2000, på de svenska järnvägarna. Konceptet är ungefär det samma som 1948.
    Efter miljardinvesteringar i infrastrukturen är nu snabbaste restiden Stockholm - Göteborg strax under tre timmar.
Snabbtågen från 1948 är sedan nångra år borta. De flesta är skrotade. Några få finns kvar hos museiföreningar. Dock är för närvarande inget körbart.

(Nedanstående bild kommer också från Signalen. Färglagd var den inte 1948 utan det har gjorts av Skenbladets redaktör, 50 år senare, med hjälp av Photoshop.)

Så här skrev tidningen Signalen för 50 år sedan:

   Vidstående bild visar hur SJ:s nya snabbmotortåg kommer att ta sig ut. - Det skall kunna köra sträckan Stockholm - Göteborg på 5 timmar.
Sex sådana tåg är under byggnad i Linköping- Leveransen är avsevärt försenad och någon exakt tidpunkt för, tågens insättande kan inte anges. Man väntar emellertid att de skall vara i trafik redan i år, dock först efter Det nya snabbtågetomfattande prov. Det första väntas bli  levererat i maj månad. Varje tågsätt består av tre vagnar med mycket hög komfort. De blir helt olika andra svenska tåg- Tågen är målade i orangefärg och taket blir i aluminiumbrons. De rymmer 30 resenärer i 2:dra och 148 i 3:dje klass- Särskilda platsbiljetter erfordras. Sikten blir fri åt alla håll. Bakom förarrummet finns en glasvägg, så att passagerarna kan se även framåt respektive bakåt och gavelfönstren bli så breda att vagnarna- kommer att likna de "observations cars", som finns i USA- Servering anordnas direkt vid sittplatserna i salongerna.
Inredningen blir av polerat ädelträ, resgodshyllor av aluminium och bekväma soffor i svart- och rödrandig resp- grå- och brunrandig mokett- Fåtöljerna i 2:dra klass blir svängbara- Sofforna i 3:dje klass får två sittplatser mot hittills fyra. I varje salong finns högtalare som ropar ut stationerna.
Topphastigheten blir 135 km, i tim. Snabbmotortågen kan köra i båda riktningarna- I vardera ändvagnen finns ett förarrum och i mittvagnen en transformator, som från kontaktledningen och strömavtagarna förmedlar energin till ändvagnarnas motordrivna boggier. I ena ändvagnen ligger 2:a-klassavdelningen, bagagerum och pentry och i de båda andra vagnarna 3:e-klassalongerna- Pentryt, avsett för bl- a. varma och kalla drycker, har ett kompressordrivet kylskåp, och i en 3:e-klassavdelning finns också ett depåkylskåp för att serveringspersonalen snabbt skall kunna förse passagerarna med kalla drycker.
Snabbmotortågen kommer att i första hand sättas in förutom mellan Stockholm och Göteborg från huvudstaden till Falun och Örebro. Om ett tåsätt skulle visa sig vara för litet kan flera kopplas ihop och drivs då vart och ett av sina motorer- Tågsätten blir då sammankopplade även i manövreringshänseende, varför det även då bara behövs en förare, vilken klarar tågsättet.

Åter till sidans början. Back to page top

 


© Rolf Sten & Sällskapet Ostkustbanans vänner (OKBv)
s-g5tim.htm senast uppdaterad 15 oktober 1998 av Rolf Sten