Skenbladet logotype

Lokskylt OKB E6

Arbetet med OKB E6 fortsätter

 Text & foto: Christopher Lindgren

 

 Under vintern återupptogs renoveringen av OKB E 6. Loket har under några år varit nedväxlat till vagnhallen, då OKB H 24 varit högre prioriterat och behövt platsen i verkstaden.  I väntan på 24: ans En av de nytillverkade lokskyltarna väntar på att målas och monterasöverhettarelement kunde E 6 åter växlas upp till verkstaden och arbetet med denna fortsätta.
   OKB E 6, med tillverkningsnummer 239, är tillverkat av Vagn & maskinfabriken i Falun 1917. Detta är ett av tolv före detta SJ E lok som såldes till OKB under åren 1925-1927. Loket hade vid SJ tiden nummer 1330. Loket återfick detta nummer efter att OKB förstatligades 1933.  E 6 återställs till det skick det hade under sin tid på OKB.
   

En av de nytillverkade lokskyltarna väntar på att målas och monteras.   


   I dagsläget är tendern färdigmålad utvändigt. En ny kolbox skall byggas. Denna enklare Locken på tenderns lagerboxar fick de ingjutna SJ bokstäverna bortslipade under OKB tiden. Dessa ersattes med ett instansat ”OKB”.och lägre typ av kolbox överensstämmer bättre med det utseende loket hade under OKB tiden.
   Loket har blivit grundmålat och fått ett första lager med svart färg. Den felaktiga gråa nyansen pannplåten fick för något år sedan kommer åtgärdas genom att pannan målas i samma kulör som H 24:ans panna.
   Hytten har skrapats och grundmålats invändigt och håller i dagsläget på att målas i sin rätta färgnyans.
Locken på tenderns lagerboxar fick de ingjutna SJ bokstäverna bortslipade under OKB tiden. Dessa ersattes med ett instansat ”OKB”.

Har ni möjlighet så kom gärna ut till Svartvik på tisdagskvällarna och arbetshelgerna (varje udda lördag) och hjälp till med renoveringen av E 6. Det är mycket jobb kvar innan loket kan tas i trafik. Bland annat uppkoppling samt plåt och snickeriarbeten.

Locken på tenderns lagerboxar fick de ingjutna SJ bokstäverna bortslipade under OKB tiden. Dessa ersattes med ett instansat ”OKB”.
OKB E6 i OKBv verkstad i Svartvik.

 

Retur till Skenbladet innehållsförteckning


okb_e6.html senast uppdaterad 2015-01-18 av Rolf Sten