Byte av överhettare i OKB H 24
  

  Byte av överhettare i OKB H 24.
Riksantikvarieämbetet stöder OKBv –projekt.
Sällskapet Ostkustbanans Vänner har fått kr 100.000:- för byte av överhettare i vårt ”paradlok” OKB H 24. Nu räcker inte bidraget till för att byta alla överhettare men vi kan byta ut de som är i allra sämsta skicket.

Under 2006 beviljades OKBv kr 25.000:- för att göra bl.a. ett tågsätt med H 24, restaurangvagn och två sittvagnar kördugligt för deltagande i Tåg 150 vid Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Dessa pengar är förbrukade under 2006.

Vi beviljades även kr 20,000:- för att iordningställa våra spår i anslutning till f.d. massamagasinet i Svartvik. Dessa arbeten är ännu ej slutförda men planeras att på nytt starta första helgen i juni.

Vårt stöd från Riksantikvarieämbetet är av mycket stor vikt för våra möjligheter att hålla våra lok och vagnar i körbart skick.
Nu är det en arbetsinsats från oss medlemmar som behövs för att få nya över-
hettare på plats i OKB H 24.

Bidraget till OKBv 2007 utgör en del av de sammanlagt 4 miljoner kronor som Riksantikvarieämbetet fördelar till s k arbetslivsmuseer.

Return to page top

 


 

Införd 19 juni 2007