Skenbladet logotype


Åter till artikelarkivet?
Klicka i bilden ovan

OKBv är på G!

 av Christopher Lindgren

 

 OKBv är på G!

OKBv Gbls-vagnar på stickspåret vid lokstallet. Foto: Rune Lindgren.
OKBv Gbls-vagnar på stickspåret vid lokstallet. Foto: Rune Lindgren.

OKBv påbörjade under hösten ett omfattande arbete med att reparera föreningens fyra Gbls- vagnar. Vagnarna har tagit mycket stryk av väder och vind, samt på sista tiden utsatts för ett antal inbrott. Reparationerna av G- vagnarna är ett led i OKBv:s arbete med att snygga till i området och att bevara historiskt intressanta fordon till kommande generationer.

I dagsläget har virket i en skjutdörr bytts ut och impregnerats
I dagsläget har virket i en skjutdörr bytts ut och impregnerats
Foton: Christopher Lindgren

Vagnarna används som förråd och är av denna anledning värdefulla för föreningen.
   I dagsläget har virket i en skjutdörr bytts ut och impregnerats, samt ett uppbrutet tak reparerats. Två av vagnarna kommer få ny takbeläggning. Detta arbete har påbörjats på en vagn och kommer förhoppningsvis bli slutfört i höst.

Våren 2008 planeras rötskadade delar av sidopanelen på vagnarna bytas ut, målning av skjutdörrar samt bättringsmålning utföras. 

I och med att G- vagnarna får en välbehövlig uppfräschning, hoppas vi att skadegörelsen på dem minskar. Vagnarna kommer även i fortsättningen tjänstgöra som stationära förråd vid lastkajen och på ett tilltalande sätt smälta in i Svartviks industrihistoriska miljö.
 Arbete med ny takbeläggning har påbörjats.
Arbete med ny takbeläggning har påbörjats. Foto: Christopher Lindgren

Retur till Skenbladet innehållsförteckning


pa_g.html senast uppdaterad 2015-01-18 av Rolf Sten